ინვესტორების გვერდი

2007 წლიდან ცნობილი ქართული მინერალური წყლის „ნაბეღლავის“ მწარმოებელი კომპანიის „წყალი მარგებლის“ აქციონერების ინტერესი სოფლის მეურნეობის აღორძინებასა და კვების მრეწველობის განვითარებას დაუკავშირდა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება „მარნეულის სასურსათო ქარხნისა“ და „მარნეული აგროს“ ისტორიაც.აღნიშნული კომპანიების გაერთიანება 2009 წლიდან უკვე „მარგებელი ჰოლდინგში“ მოხდა. აღსანიშნავია, რომ ევრობანკის (EBRD) ამ პროექტის შეღავათიანი დაფინანსება 18 მილიონი დოლარის ოდენობით სწორედ „ნაბეღლავის“ გარანტიით განხორციელდა, რადგან დამოუკიდებლად ამ სფეროსთვის ფაქტობრივად მიუწვდომელი იყო სხვა სახის ფინანსური რესურსი.


„მარგებელი ჰოლდინგი“ 2009 წელს დაფუძნდა ქართველი და შვეიცარელი პარტნიორების მიერ. ჰოლდინგში გაერთიანებულია ნაბეღლავის მინერალური წყლის მწარმოებელი კომპანია „წყალი მარგებელი“, „მარნეულის სასურსათო ქარხანა“, სადისტრიბუციო კომპანია „ენგადი“, ერთ-ერთი ყველაზე ინოვაციური საწარმო სოფლის მეურნეობის სფეროში „მარნეული აგრო“ და თელეთის „ფერმა მარგებელი“.


2007 წელს „მარგებელი ჰოლდინგი“ შვეიცარიის სახელმწიფო ეკონომიკური დეპარტამენტის (SECO)-ს Start-up ფონდმა შეღავათიანი პირობებით ნახევარი მილიონი შვეიცარული ფრანკით დააფინანსა.


2007 წლიდან დღემდე „წყალი მარგებელიდან“ 43 მილიონი ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა, რათა ევროპულ სტანდარტებზე დაფუძნებული და სრული ციკლის მქონე სასოფლო სამეურნეო წარმოების სისტემა შექმნილიყო.


„მარნეულის სასურსათო ქარხნისა“ და „მარნეული აგროს“ ხუთწლიანმა საქმიანობამ კომპანიის მესვეურებსა და „ნაბეღლავის“ აქციონერები დაარწმუნა, რომ სოფლის მეურნეობა რთული და სპეციფიკური დარგია, რომელიც საჭიროებს ეტაპობრივ განვითარებას, ევროპული გამოცდილების გაზიარებას და უწყვეტ ინვესტიციას. განვითარებული ქვეყნების ინოვაციური მიდგომის გათვალისწინების გარეშე, ის პოტენციალიც განადგურდება, რაც დღეს არსებობს ქვეყანაში“.